Penn. Ltwght. Men v. Cornell, Harvard - # - gmulligan